Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne stanowi rodzaj ubezpieczenia, które w większości wypadków związane jest z podróżami zagranicznymi czy też ogólnie pojętymi podróżami.


Podróż może dostarczyć wielu wrażeń i nieprzewidzianych przygód. Należy więc przewidzieć, co w trakcie trwania podroży może zostać narażone na uszczerbek. W przypadku zdarzeń losowych pokrycia kosztów wymagać będą np. transport po nagłym wypadku, przeprowadzana akcja ratownicza lub poszukiwawcza, pomoc prawna w przypadku naruszenia praw miejscowych, uszkodzenie niezbędnego do dalszej podróży sprzętu, utracenie bagażu, wydatki związane z utratą dokumentów itp.

Wachlarz zagrożeń jest szeroki, dlatego warto w celu zapobiegnięcia stratom skorzystać z przemyślanego ubezpieczenia

Wśród elementów dobrego ubezpieczenia turystycznego można wyróżnić: ubezpieczenie kosztów leczenia, pokrywające w trakcie pobytu za granicą koszty opieki zdrowotnej w razie nagłej choroby; ubezpieczenie wypadkowe, czyli odszkodowanie związane z poniesionymi urazami lub śmiercią ubezpieczonego; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w razie wyrządzenia szkód przez ubezpieczonego innym osobom; ubezpieczenie assistance, czyli szybka pomoc i wsparcie w nagłej sytuacji (codzienne czynności, rezerwacje, tłumaczenie, pomoc telefoniczna, ochrona prawna), ubezpieczenie bagażu w przypadku zniszczenia przewożonego bagażu lub jego kradzieży; ubezpieczenie podróży lotniczej, które zapewnia zwrot kosztów poniesionych ze względu na opóźnienia lotu (także dostarczenie bagażu samolotem, opóźnienia w zapewnieniu transportu zastępczego); ubezpieczenie dodatkowe na wypadek rezygnacji, kiedy ubezpieczony z istotnych przyczyn musiał zrezygnować z podróży lub nagłą sytuacja zmusiła go do powrotu.

Ubezpieczenie turystyczne jest polecane jako dodatek do EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego)

Warto zapoznać się i szczegółowo przeanalizować szczegóły wszystkich ofert ubezpieczenia turystycznego, gdyż, tak jak np. w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia, mogą pojawić się pewne limity. Szczegółowe warunki ubezpieczenia możesz znaleźć na stronie wybranego ubezpieczyciela, np. Gothaer: https://www.gothaer.pl/pl-dla-ciebie-produkt/58319/Podroz/ubezpieczenie-turystyczne-w-podrozy

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz