Pompy ciepła – zasada działania i zalety

Pompy ciepła są ekonomiczną i przyjazną dla środowiska alternatywą dla istniejących systemów grzewczych. W przeciwieństwie do tradycyjnego sprzętu powietrzna pompa ciepła nie tylko chroni środowisko naturalne i zasoby naturalne planety, ale także obniżają koszty zaopatrzenia w energię w domu.

Ekonomiczna

Naukowcy-inżynierowie nauczyli się pozyskiwać energię nie tylko z wody i ziemi, ale także – dosłownie – z powietrza. Powietrzna pompa ciepła wytwarza ciepło do ogrzewania i ciepłej wody, zużywając około 75% energii samej natury i tylko 25% zwykłej energii elektrycznej. Ziemne pompy ciepła mogą być również alternatywą dla powietrznych pomp ciepła, ale zdaniem ekspertów wymagają znacznie wyższych kosztów kapitałowych.

Zalety powietrznych pomp ciepła odczujemy już na etapie instalacji, której koszt jest znacznie niższy niż w przypadku alternatywnych urządzeń. Chociaż późniejsza konserwacja systemów podziemnych będzie kosztować nieco taniej niż jednostka powietrzno-wodna.

Zasada działania

Powietrze z otoczenia jest niewyczerpanym źródłem energii cieplnej. Nawet w niskich temperaturach pompa ciepła (https://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/) pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego, przenosząc je do wody w instalacjach grzewczych i ciepłej wody użytkowej. Zużywając 1 kW energii elektrycznej, uzyskujemy do 5 kW ciepła. Wydajność pompy ciepła powietrze-woda zależy od temperatury zewnętrznej: im niższa temperatura, tym więcej energii jest zużywane na ekstrakcję odpowiedniej ilości ciepła. Dlatego przy wyborze „odpowietrznika” bierze się pod uwagę warunki klimatyczne regionu, średnie roczne temperatury i liczbę mroźnych dni w roku.

Bardziej wydajne i racjonalne będzie zastosowanie takiego sprzętu z przejściem na alternatywny system – na przykład grzejnik elektryczny, kocioł gazowy lub na paliwo stałe. Dzięki zainstalowaniu powietrznej pompy ciepła podczas synchronizacji systemu z ogrzewaniem gazowym osiąga się maksymalne oszczędności energii, ponieważ teraz kocioł włącza się tylko kilka dni w roku. Jednocześnie możliwe jest sterowanie powietrzną pompą ciepła jako głównym źródłem ciepła z włączaniem w mroźne dni do wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz