Pomoc dzieciom to inwestycja w ich przyszłość

Pomoc dzieciom to inwestycja w ich przyszłość

Problem pomocy dzieciom zawsze był palący, jednak dopiero po II wojnie światowej zdecydowano się tę kwestię bardziej zinstytucjonalizować i wznieść na wyższy poziom.

Z tych chęci zrodziły się SOS Wioski Dziecięce działające już ponad 65 lat. Idea wiosek dziecięcych zrodziła się w Austrii. To tam Herman Gmeiner założył pierwszą wioskę dziecięcą dla sierot po II wojnie światowej.

Organizacja

Od tamtego czasu organizacja zyskała charakter międzynarodowy i jako SOS Children Villages działa już w 135 krajach świata. Zgodnie z ideą założyciela SOS Wioski Dziecięce to osiedla kilkunastu domów, w których mieszkają opiekunowie i ich przybrane dzieci. Celem głównym jest, by dziecko było otoczone miłością i dorastało w poczuciu bezpieczeństwa. Zadaniem Rodziców SOS jest dbanie o wychowanie i edukację swoich podopiecznych, by jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia. W Polsce SOS Wioski Dziecięce działają w czterech lokalizacjach: Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach oraz Karlinie. Początki organizacji w Polsce nie były łatwe. Mogła ona działać w zasadzie wyłącznie dzięki zagranicznym darczyńcom. Od kilku lat jednak to Polacy głównie zasilają budżet polskiej organizacji, dzięki czemu możliwa jest pomoc zagraniczna – dzieciom w Afryce. Ogólnie wyrażone cele wiosek dziecięcych to edukacja, wychowanie i bezpieczeństwo dzieci, które nie miały szans dorastać w normalnych warunkach. Każdy może się zaangażować na swój sposób nie poświęcając od razu całego swojego czasu i zasobów finansowych. Najlepiej sprawdzić sposoby pomocy na stronie internetowej stowarzyszenia, które znajdziemy w Internecie.

Możliwa jest pomoc jednorazowa lub regularna

Oznacza to przekazywanie finansowej darowizny na cele statutowe organizacji. Osoby, które chcą bardziej zaangażować się w życie wiosek dziecięcych mogą zostać wolontariuszami lub nawet Rodzicami SOS i podjąć się opieki nad dziećmi w wioskach. Przy wsparciu stowarzyszenia można założyć również własną zbiórkę. SOS Wioski Dziecięce, jako organizacja pożytku publicznego uczestniczy w akcji „1%”, podczas której każdy podatnik może przekazać jeden procent swojego podatku należnego państwu na cele charytatywne. Akcja, co roku przynosi coraz lepsze efekty.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz