Zakres ochrony NNW

NNW, czyli ubezpieczenie od skutków nieszczęśliwych wypadków, w przypadku ubezpieczeń samochodowych zazwyczaj jest kojarzone przede wszystkim ze zdarzeniami drogowymi. Innymi słowy, jeśli w wypadku komunikacyjnym