Lokata bankowa

Lokata bankowa uznawana jest za najbezpieczniejsze i najkorzystniejsze narzędzie bankowe. Służy nie tylko do oszczędzania pieniędzy, ale też bezpiecznego zarabiania.

Podstawą zarobku na lokacie jest oczywiście oprocentowanie lokat. Im jest ono wyższe, tym wyższe są odsetki, jakie pod koniec okresu lokacyjnego, wypłaci nam bank. Oprocentowanie lokat jest zróżnicowane i w zależności od banku, jak też czasy trwania lokaty oraz kwoty, jaką zamierzamy pożyczyć do banku. Lokata jest bowiem niczym innym jak odwrotnym kredytem. Tylko pożyczającym nie jest tu klient, ale bank. I podobnie jak klient w przypadku kredytu, bank deklaruje wypłacić nam odsetki w zamian za pożyczenie mu pieniędzy.

Warto wiedzieć, że lokata jako taka jest najbezpieczniejszym narzędziem do zarabiania pieniędzy. Wszelkie wkłady na lokaty są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, aż do kwoty stu tysięcy euro. Oznacza to, że w przypadku, gdyby bank zbankrutował lub w inny sposób stał się niewypłacalny, to państwo przejmuje na siebie zobowiązanie wypłacenia nam pełnej sumy, którą zawierzyliśmy do banku. Jeśli chcemy złożyć na lokacie kwotę większą niż sto tysięcy euro, to korzystniej będzie ją natomiast rozłożyć na kilka kont. Dochodzenie kwot niegwarantowanych jest bowiem niezwykle trudne i mało efektywne.

Kluczowym punktem w przypadku każdej lokaty jest okres jej trwania. Specyfiką tego narzędzia, która odróżnia lokatę od rachunku oszczędnościowego, jest to, że jeśli zdecydujemy się wypłacić nasze pieniądze wcześniej, niż zobowiązaliśmy się do tego w umowie, to bank nie ma obowiązku wypłacenia nam przyszłych odsetek, a nawet tych, które już teoretycznie zostały przez nas zarobione. Nie oznacza to oczywiście straty kapitału podstawowego, ale zysk jest już realnie zagrożony. Dlatego decydując się na założenie lokaty, musimy dokładnie przemyśleć, na jak długo jesteśmy w stanie zamrozić nasze oszczędności i czy nie będą nam one potrzebne w najbliższym czasie. Okres lokacyjny dobieramy bowiem zawsze do naszych możliwości, a nie odwrotnie.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz