Kto może wykonać przegląd budowlany?

Wszyscy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani, na mocy Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 roku, do zlecania przeprowadzenia okresowych przeglądów budynków. Kto, w świetle obowiązujących przepisów prawa, może przeprowadzić taką kontrolę?

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Przeglądy budowlane mogą wykonywać jedynie osoby posiadające wyższe wykształcenie inżynierskie, posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i legitymujące się numerem członkowskim w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Warunkiem koniecznym jest również posiadanie obowiązującego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Zobacz także: Obsługa techniczna nieruchomości – gproperties.pl

W praktyce każda firma wykonująca tego typu usługi, ma w swoich szeregach wielu specjalistów z tytułem Rzeczoznawcy Budowlanego, a każdy z nich odpowiada za wykonanie przeglądu na konstrukcjach określonego typu. Część z nich odpowiada za konstrukcje budowlane żelbetonowe, inni za konstrukcje stalowe, jeszcze inni zajmują się budynkami z drewna.

Art. 62 Prawo Budowlane określa również konieczność dokonywania przeglądów sanitarnych, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, badania elektryczne obejmujące pomiar instalacji odgromowej, sieci i instalacji, przeglądy instalacji i sieci gazowych, a także kotłowni i kotłów. Konieczny są również okresowe przeglądy gaśnic. Większość firm, chcąc posiadać w swojej ofercie pełen zakres usług, oferuje swoim klientom kompleksowe przeglądy, zatem wszystkie czynności kontrolne najczęściej możemy zlecić w jednym miejscu.

Gdzie można znaleźć taką firmę? W internecie dostępny jest pełny wykaz dla każdego miasta, wystarczy wpisać w wyszukiwarce odpowiednią frazę.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz