Jak taniej kupić leki?

Jak taniej kupić leki?Wiele osób zastanawia się, czy można taniej kupić leki. Okazuje się, że są sposoby, dzięki którym na medykamentach można trochę zaoszczędzić.

Leki ze zniżką

Mają do nich prawo osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Aby móc skorzystać z możliwości kupienia lekarstw ze zniżką, trzeba przedstawić lekarzowi dowód ubezpieczenia. Wszystkie leki za darmo przepisane przez lekarza mogą kupować inwalidzi wojenni. Zasłużeni dawcy szpiku oraz honorowi dawcy krwi nie płacą za leki, na które innym osobom przysługują zniżki. Prawo do leków ze zniżką mają także niebezpieczni nieletni i kobiety w ciąży (tylko na leki, które związane są z ciążą i połogiem). Receptę na zniżkowy lek może wypisać nie tylko lekarz, który przyjmuje pacjentów w państwowej placówce, ale także lekarz, który przyjmuje w prywatnym gabinecie i ma podpisana umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wypisywanie recept na leki objęte refundacją.

Zamienniki

Gdy nie stać nas na wykupienie bardzo drogiego leku, który zapisał nam lekarz, zapytajmy czy ma on tańszy zamiennik. Najdroższe są leki innowacyjne. Ich tańsze zamienniki to leki generyczne, w których substancja lecznicza jest identyczna. Także sposób działania i dawkowanie zamienników jest taki sam. O możliwości zakupu tańszego leku powinien informować także farmaceuta. Zamiennika nie można otrzymać, gdy jest on sprzedawany w innej dawce lub gdy lekarz zaznaczy na recepcie, że nie można lekarstwa zastąpić innym.

Jak powinna wyglądać prawidłowa recepta?

Gdy recepta zostanie błędnie wypisana, za lek trzeba zapłacić pełna cenę lub wrócić do lekarza, aby wypisał nową. Na recepcie musi znaleźć się pieczątka z nazwą poradni, adresem, telefonem i numerem REGON. Nie może na niej zabraknąć także danych pacjenta: imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu i wieku. Lekarz musi też zaznaczyć odpłatność za lek. B – to lek bezpłatny, R- ryczałt, 30%, 50% lub 100%. Gdy pacjent ma dodatkowe uprawnienia, lekarz również musi zaznaczyć to na recepcie. Na recepcie nie może też brakować podpisu i pieczątki lekarza.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz