Dokumenty wymagane przy kredycie samochodowym

Dokumenty wymagane przy kredycie samochodowym

Kredyt samochodowy to stosunkowo nowe narzędzie, które oferują nam banki. Jego przeznaczenie jest ściśle określone, a warunki zazwyczaj niezwykle korzystne. Warto zatem wiedzieć, jakich dokumentów wymagać od nas będzie bank, zanim udzieli nam kredytu samochodowego.

Przede wszystkim musimy wypełnić wniosek kredytowy, w którym jasno określimy, w jakim celu staramy się o kredyt i podamy swoje pełne dane osobowe. Niezbędny będzie nam dowód osobisty lub paszport. Niektóre banki mogą też wymagać od nas przedstawienia prawa jazdy kategorii B. Dowód tożsamości służy bankowi do ustalenia, czy jesteśmy osobą pełnoletnią. Drugi dokument pozwoli na dodatkową weryfikację naszej tożsamości.

Jak przy każdym kredycie niezbędne będzie też zaświadczenie potwierdzające nasze dochody

Może być to zaświadczenie z zakładu pracy, a w przypadku gdy kredytobiorcą jest przedsiębiorcą, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z Krajowego rejestru Sądowego, regon, NIP oraz co najważniejsze zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego, że nie zalegamy ze składkami oraz podatkami. Dowodem potwierdzającym nasze dochody może być też odcinek renty lub emerytury.

Aby uzyskać kredyt wymagane będą też dokumenty dotyczące samochodu, który planujemy zakupić za pieniądze z banku

Chodzi tu głównie o kserokopię karty pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego. Niezwykle ważna jest też umowa dotycząca zakupu samochodu. Jeśli zakup jest od osoby fizycznej, to wystarczy umowa kupna-sprzedaży, a także numer rachunku bankowego sprzedającego. Kiedy kupujemy samochód z komisu lub u dealera niezbędna będzie faktura. Inaczej niż w przypadku kredytu gotówkowego, kredyt samochodowy ma nieco bardziej rozbudowaną stronę, która ma zabezpieczać bank na wypadek braku spłaty zobowiązania. Bank może zatem wymagać od nas cesji praw z polisy OC lub autocasco, lub zastawu rejestrowego. Powinniśmy się też przygotować na to, że bank będzie domagał się od nas przedstawienia dokumentu, który potwierdzi, że samochód, który chcemy kupić, nie jest zastawem dla innego zobowiązania.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz