Czym jest pirometr?

W warunkach domowych, ale także w przemyśle wykorzystywane są różnego rodzaju bardziej lub mniej skomplikowane urządzenia pomiarowe. Jedną z wartości mierzonych wyjątkowo często jest temperatura. Powszechnie znanym urządzeniem do pomiaru temperatury jest termometr. W zakładach przemysłowych, gdzie również bardzo często mierzona jest temperatura wykorzystywany jest pirometr.

Czym jest to urządzenie?

Pirometr to urządzenie, które umożliwia dokonanie zdalnego pomiaru temperatury. Są gałęzie przemysłu, gdzie zachodzi konieczność dokonania pomiaru temperatury urządzeń albo przedmiotów, które mają bardzo wysoką lub bardzo niską temperaturę. W takiej sytuacji nie da się zmierzyć temperatury bezpośrednio nie narażając się na poparzenia albo odmrożenia. Dzięki pirometrowi można zmierzyć temperaturę zdalnie, nawet tych przedmiotów czy urządzeń, które są znacznie oddalone od tego urządzenia. Zakres pomiaru temperatury, który można dokonać pirometrem jest niezwykle szeroki. Można mierzyć temperaturę od +400 stopni Celsjusza do -4000 stopni.

Gałęzie przemysłu, w których wykorzystywany jest pirometr

Zdalne pomiary temperatury wykonywane są w wielu gałęziach przemysłu. Pirometry można spotkać między innymi w przemyśle spożywczym, gdzie wykorzystywane są do mierzenia temperatury produktów żywnościowych. Pirometry wykorzystuje również medycyna, przemysł budowlany i motoryzacyjny. Pirometr może zostać wykorzystany wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są urządzenia elektroniczne. Pirometry służą do monitorowania temperatury w systemach wentylacyjnych i grzewczych.

Zasada działania

Działanie pirometru zostało oparte na promieniowaniu podczerwonym, które emituje każdy z przedmiotów znajdujących się w naszym otoczeniu. Pirometr zbudowany jest z czujnika, który mierzy natężenie promieniowania podczerwonego. Następnie wartość promieniowania jest samoczynnie przeliczana przez pirometr na temperaturę. Wyróżnić można kilka rodzajów pirometrów; dzięki temu można mierzyć różne zakresy temperatury.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz