Czym jest pirometr?

W warunkach domowych, ale także w przemyśle wykorzystywane są różnego rodzaju bardziej lub mniej skomplikowane urządzenia pomiarowe. Jedną z wartości mierzonych wyjątkowo często jest temperatura.

Ubezpieczenie NNW

Choć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest tak często wykupywane przez klientów, jak choćby ubezpieczenie AC, to warto jednak pochylić się nad nim, gdyż